OFERTA APLIKACJE ▾30 DNI GRATIS Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Fakturzysta

Opis aplikacji Cennik Zamów! Pobierz Baza Wiedzy Pomoc    

Lista referencyjna

Program Fakturzysta używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta reprezentują 115 branż w ramach 17 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

...i jeszcze 29

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

...i jeszcze 21

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

...i jeszcze 7

J: informacja i komunikacja

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

...i jeszcze 6

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

...i jeszcze 6

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

...i jeszcze 3

S: pozostała działalność usługowa

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

...i jeszcze 1

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

...i jeszcze 1

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

...i jeszcze 1

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

rituals.pl

Rituals Salon Urody Sylwia Gaweł
oferta firmy

wuko.waw.pl

Warszawskie Usługi Kanalizacyjne WUKO Damian Kwiatkowski
oferta firmy

cjp.com.pl

Cjp s.c.
oferta firmy

texi.pl

TEXI Sp. z o.o.
oferta firmy

dema.net.pl

Usługi Remontowo-Budowlane DEMA
oferta firmy

meffisto.pl

Meffisto-2 Cezary Florek
oferta firmy

proen.wroclaw.pl

PROEN Elżbieta Nakoneczny
oferta firmy

pid.com.pl

PID Piotr Łuba, Monika Mazur
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-08-04 07:20 #31.3 for 3.235.56.11 @ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com