Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Lista referencyjna

Program Fakturzysta używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta reprezentują 105 branż w ramach 17 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

...i jeszcze 24

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

...i jeszcze 17

F: budownictwo

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

...i jeszcze 10

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

...i jeszcze 6

J: informacja i komunikacja

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

...i jeszcze 3

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

...i jeszcze 3

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

...i jeszcze 2

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

...i jeszcze 1

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

wuko.waw.pl

Warszawskie Usługi Kanalizacyjne WUKO Damian Kwiatkowski
oferta firmy

cjp.com.pl

Cjp s.c.
oferta firmy

texi.pl

TEXI Sp. z o.o.
oferta firmy

elins.pl

P.T.H. Elektroinstalacja s.c. J. Sendek, A. Sendek
oferta firmy

dema.net.pl

Usługi Remontowo-Budowlane DEMA
oferta firmy

proen.wroclaw.pl

PROEN Elżbieta Nakoneczny
oferta firmy

pid.com.pl

PID Piotr Łuba, Monika Mazur
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-18 23:35 #34.6 for 3.230.143.40 @ec2-3-230-143-40.compute-1.amazonaws.com