Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe do obsługi podpisu elektronicznego, plików PDF i XML.

jzkSign: Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe do obsługi narzędzi podpisu elektronicznego, certyfikatów zwykłych i kwalifikowanych, podpisywania plików.

dostępny już wkrótce