Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

Sposoby płatności

Płatności należy dokonywać wyłącznie na zasadach określonych w licencji ramowej. Warunkiem płatności jest wcześniejsze złożenie zamówienia. Nie akceptujemy wpłat nie powiązanych z zamówieniem.

Rekomendujemy płatność on-line za pomocą karty płatniczej.

Jest także możliwość wpłaty przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer ten zostanie wyświetlony na ekranie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Zamówienia - Częste pytania

22 Czy mogę liczyć na specjalną ofertę?

Co do zasady nie stosujemy specjalnych ofert. Oferta prezentowana jest jawnie na stronie internetowej www.jzk.pl i dotyczy wszystkich klientów.

23 Czy cena jest netto, czy brutto?

Ponieważ program jest przeznaczony z zasady dla płatników VAT, jak podstawowe podajemy ceny netto. Po wybraniu odpowiednich opcji licencji, i zawsze przed zakupem, zobaczysz cenę netto z doliczonym podatkiem VAT, czyli cenę brutto. Płatność jest zawsze w cenie brutto.

24 Czy otrzymam ofertę indywidualną?

Taka możliwość pod warunkiem niestandardowego zamówienia ze strony jednostek finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo osób prawnych. Nie wystawiamy oferty indywidualnej, gdy zamawiającym jest osoba fizyczna.

25 Czy otrzymam fakturę pro-forma?

Taka możliwość jest zastrzeżona wyłącznie dla jednostek finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo osób prawnych i tylko pod warunkiem niestandardowego zamówienia. Nie wystawiamy faktur pro-forma, gdy zamawiającym jest osoba fizyczna.

26 Czy jest konieczna płatność z góry?

Tak, warunkiem wydania licencji imiennej jest płatność z góry kartą płatniczą, przelewem internetowym albo BLIK.

27 Czy jest możliwość płatności później?

Taka możliwość jest zastrzeżona wyłącznie dla jednostek finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej lub w szczególnych wypadkach dla osób prawnych, pod warunkiem pisemnej akceptacji przedstawionej wcześniej oferty.

28 Ile trwa realizacja płatności?

Płatności obsługiwane przez agenta płatniczego i nie mamy wpływu na czas ich realizacji. Otrzymujemy wyłącznie informację o pomyślnej lub niepomyślnej realizacji płatności. Niektóre płatności finalizowane są praktycznie natychmiast, inne nawet do 7 dni roboczych.

29 Kiedy otrzymam licencję?

Licencję wystawiamy z reguły nie później niż kolejnego dnia roboczego po zakończeniu weryfikacji zamówienia i płatności.

30 Kiedy mogę aktywować licencję?

Bezpośrednio po wystawieniu licencja będzie aktywna na serwerze i możliwa do aktywacji w programie.

31 Czy otrzymam licencję mailem?

Podstawową formą licencji jest dokument elektroniczny, który zostanie przesłany w formacie PDF na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, z reguły w tym samym dniu.

32 Czy otrzymam licencję papierową?

Istnieje możliwość wysyłki papierowego wydruku licencji elektronicznej, w szczególności dla jednostek finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo osób prawnych. Taka wysyłka trwa dłużej.

33 Czy otrzymam fakturę?

Tak, do każdej transakcji wystawiamy fakturę.

34 Czy otrzymam fakturę elektroniczną?

Tak, podstawową formą są faktury elektroniczne, które zostaną przesłane w formacie PDF na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

35 Czy otrzymam fakturę papierową?

Istnieje możliwość wysyłki papierowego wydruku faktury, w szczególności dla jednostek finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo osób prawnych. Taka wysyłka trwa dłużej.
Więcej informacji znajdziesz w licencji ramowej.