Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Pakiety w aplikacji Fakturzysta

Dostępność poszczególnych pakietów zależy od wersji licencji. Naciśnij strzałkę obok nazwy modułu, aby zobaczyć jego opis oraz szczegółową informację o dostępności. Niektóre pakiety są zawsze za dopłatą.
Fakturzysta
Start
Fakturzysta
365
Fakturzysta
PRO
365
Kontrahenci
Fakturowanie
Rozliczenia
Towary
Usługi dopłata
Abonament dopłata dopłata
Magazyn dopłata
Produkcja dopłata dopłata
Zakupy dopłata
Komis i marża dopłata dopłata
Zamówienia dopłata
Kasa dopłata
Waluty dopłata
Bank dopłata
Podatki dopłata dopłata dopłata
Środki trwałe dopłata dopłata dopłata
JPK dopłata dopłata dopłata
Umowy dopłata dopłata dopłata
Terminarz dopłata
Dokumenty dopłata
Użytkownicy -
Tożsamości 5 dopłata dopłata
Tożsamości 365 dopłata dopłata dopłata
Raporty dopłata dopłata
Administracja dopłata dopłata dopłata
E-mail
Poczta papierowa dopłata
✓ Ta informacja została wygenerowana automatycznie na podstawie układu najnowszej wersji Pakietu JZK 365 i może nie zawierać pełnej oferty. Data aktualizacji tej informacji: 2021-10-02. ✓ Układ menu i dostępność modułów ulega okresowym zmianom. Wdrażane są nowe pakiety, a inne mogą zostać z czasem wycofane. W takim wypadku, jeśli zmiana pakietu na inny nie będzie możliwa, masz prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w licencji ramowej. ✓ Zamawiając licencję na konkretny pakiet otrzymujesz dostęp do określonej funkcjonalności pakietu, a nie na konkretne moduły. Zawartość pakietów, w tym nazwy i lokalizacja modułów, może ulegać zmianom, przy zachowaniu ogólnej funkcjonalności. ✓ Aplikacje zawierają zestaw pakietów w standardzie. Zestaw ten zależy od aplikacji i rodzaju licencji. ✓ Kwoty wskazane przy pakietach to kwoty dopłaty za konkretny pakiet, jeśli nie jest ujęty w standardzie aplikacji. Niektóre pakiety (☐) są zawsze za dopłatą i nie są ujęte w żadnej aplikacji. Niektóre pakiety (◇) są dostępne za dopłatą w niższych wersjach, a w standardzie w wersjach wyższych. ✓ Pakiety licencjonowane są tylko w całości. Nie jest możliwe odjęcie pakietu z gotowego zestawu aplikacji ani licencjonowanie konkretnego modułu. Pakiety oznaczone jako wycofywane (✗) nie mogą być dokupione. ✓ W przypadku dokupienia dodatkowego pakietu jako rozszerzenie już po wydaniu licencji, okres ważności rozszerzenia jest zawsze równy ważności licencji podstawowej. W takim wypadku odstąpienie od umowy na zasadach określonych w licencji ramowej jest możliwe wyłącznie w całości. ✓ Jeśli nie wskazano inaczej, podano ceny netto za licencję roczną. Masz pytania? Zadzwoń do nas.