Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Zamówienie Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

  następny »« poprzedni  Fakturzysta » Sprzedaż »

Moduł Faktury

W skrócie: Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line.

Częste pytania związane z tym modułem


Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?

Co nie musi być na fakturze Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?

Czy faktury się podpisuje Czy faktury się podpisuje?

Dodatkowe teksty na fakturze Jak dodać na fakturze dodatkowy tekst?

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?

Długie teksty dodatkowe na fakturze Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo.

Edycja wzorca faktury w obcym języku Jak przygotować wzorzec faktury w innym języku? Jak zmienić szablon faktury?

Faktura WDT Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi?

Faktura uproszczona Co to jest faktura uproszczona? Do jakiej kwoty można ją wystawić? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą?

Faktura w obcym języku Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku?

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT?

Inny odbiorca na fakturze Jak wystawić fakturę dla gminy lub miasta, gdy płatnikiem albo odbiorcą jest szkoła, przedszkole lub inna jednostka?

Inny płatnik na fakturze Jak umieścić na fakturze innego płatnika?

Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy Jak wydrukować numer konta sprzedawcy bezpośrednio pod danymi adresowymi? Jak wydrukować konto przy kwocie i terminie płatności?

Jak wystawić fakturę do pro-formy Jak wystawić fakturę do pro-formy?

Jak wysłać fakturę mailem Jak wysłać fakturę mailem?

Jak zmienić fakturę Jak zmienić dane na fakturze, która już jest zapisana, ale jeszcze jej nie wysłałem?

KP do faktury Jak wystawić KP do faktury? Jak przyjąć wpłatę do faktury VAT, rachunku lub dokumentu dostawy?

Klienci jednorazowi Czy trzeba zapisywać dane klientów jednorazowych? Czy trzeba tworzyć bazę kontrahentów?

Klienci powtarzający się Jak zachować kontrahenta na przyszłość? Jak wystawiając fakturę od razu dodać kontrahenta do bazy danych?

Kody państw i języków w programie Jakie są kody państw i języków? Jak oznaczyć wzorce w różnych językach, na przykład po niemiecku, angielsku lub włosku?

Kwota słownie na fakturze Jak włączyć drukowanie kwoty słownie na fakturze?

Logo firmy na fakturach Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach?

Nietypowe stawki VAT Jakie stawki VAT dostępne są w programach JZK? Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT?

Numer NIP na paragonie Jak wystawić paragon z numerem NIP?

Numer PESEL nabywcy na fakturze Jak wydrukować numer PESEL nabywcy na fakturze? Wprowadziłem wszystkie dane nabywcy, a PESEL się nie drukuje. Jak wprowadzić ten numer?

Numerowanie faktur Jak ustawić numerowanie faktur? Jak zobaczyć numer wystawianej właśnie faktury?

Rodzaje faktur Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK?

Split payment Jak wystawić fakturę z napisem Mechanizm Podzielonej Płatności?

Usuwanie wystawionych faktur Jak usunąć błędną fakturę? Czy program sam cofa numerację i usuwa PDF?

VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego Jak sprawdzić status VAT kontrahenta unijnego? Kiedy mogę wystawić fakturę unijną z VAT?

Wezwanie do zapłaty Jak wygenerować wezwanie do zapłaty konkretnej faktury?

Wpłaty do faktury Jak wprowadzić wpłatę do faktury? Jak rozliczyć zaległą wpłatę do faktury?

Wystawianie faktury Jak wystawić fakturę? Jak wygląda okienko fakturowania?

Zapisywanie PDF Gdzie są zapisywane PDF? Jak wybrać lokalizację pliku PDF?

Zbiorcze wezwanie do zapłaty Jak zrobić zbiorcze wezwanie do zapłaty, jeśli klient zalega za kilka faktur?

Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze Jak zmienić kontrahenta podczas klonowania faktury?

Zmiana kontrahenta podczas wystawiania faktury Jak wybrać kontrahenta na fakturze? Jak zmienić kontrahenta podczas klonowania faktury? Jak zaktualizować dane kontrahenta, które się zmieniły?

Kiedy MPP jest obowiązkowy Kiedy Mechanizm Podzielonej Płatności jest obowiązkowy? Czy zastępuje Odwrotne Obciążenie?

Należyta staranność Co oznacza należyta staranność przy weryfikacji kontrahenta?

Numer konta VAT Gdzie wpisuję numer konta VAT? Czy trzeba wprowadzić na fakturze numer konta VAT do podzielonej płatności?

Split payment Jak wystawić fakturę z napisem Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zaliczki w MPP Co z fakturami zaliczkowymi w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Jak wystawić fakturę do pro-formy Jak wystawić fakturę do pro-formy?

Jak wystawić fakturę pro-forma Jak wystawić fakturę pro-forma?

VAT na pro-formach Dlaczego na pro-formach nie ma kwoty podatku VAT?

Check-lista GTU JPK Co trzeba zrobić, aby być gotowym na nowe JPK i GTU? Jak krok po kroku dostosować się do zmian?

Kody na fakturach Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze?

Podstawy GTU Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU?

Stałe kody GTU Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury?

Wykaz kodów GTU Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?

Drukarki fiskalne Jak wybrać drukarkę fiskalną? Czy jest obsługa drukarek on-line?

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?

Jak podłączyć drukarkę fiskalną Jak podłączyć drukarkę fiskalną? Jak podłączyć przez sieć LAN, WiFi, Internet, Bluetooth, USB albo RS232?

Jaką drukarkę fiskalną wybrać Jaką drukarkę fiskalną wybrać? Co polecacie? Które drukarki były testowane?

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?

Jak odczytać kopię elektroniczną Jak odczytywać elektroniczne kopie faktur?

Jak przechowywać kopie elektroniczne Co zrobić z kopią elektroniczną? Jak przechowywać elektroniczne kopie faktur VAT?

Jak zapisać kopię elektroniczną faktury Jak generować faktury z kopią elektroniczną?

Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?

Jak wystawić fakturę korygującą Jak prawidłowo wystawić korektę? Co powinna zawierać faktura korygująca? Dlaczego nie jest drukowana treść przed korektą? Jak mogę poprawić błąd na fakturze?

Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą?

Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?

Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?

Stany magazynowe po korekcie Czy korekta zmienia stany magazynowe? Jak przyjąć zwrot towaru?

Zawartość faktury korygującej Co powinna zawierać faktura korygująca? Dlaczego już nie jest drukowana treść przed korektą?

- masz inne pytanie? » zadaj je teraz
Dostępność: D D+ F F+ Pa Ga Ho Ka Lo Ro Se Sz Wa.

  następny »« poprzedni  Zobacz wszystkie moduły Fakturzysty

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-09-30 17:34 #27.2 for 18.208.202.194 @ec2-18-208-202-194.compute-1.amazonaws.com