OFERTA APLIKACJE ▾30 DNI GRATIS Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Fakturzysta

Opis aplikacji Cennik Zamów! Pobierz Baza Wiedzy Pomoc    

Obsługa kasy


Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:


Zwróć uwagę na filtry, dostępne w dolnej części okna.

Po lewej stronie są zakładki poszczególnych kas. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. Jeśli wprowadzałeś dane w starszych wersjach Classic, mogą być dostępne także kasy archiwalne.

Z lewej strony widać raporty kasowe, powiązane z daną kasą:


Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu kasowego to różnica wpłat i wypłat. To saldo nie uwzględnia stanu początkowego raportu.

Raport kasowy możesz przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:


Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW. Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki, dokument KW poświadcza jej wydanie. Dokumenty te są numerowane i powinny być wystawiane kolejno.

Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Do bieżącego raportu kasowego możesz wystawić dokument KP, aby przyjąć wpłatę. » zobacz jak

Możesz również wystawić dokument KW, aby zarejestrować wypłatę z kasy. » zobacz jak

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Każdy dokument kasowy można przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-08-03 12:36 #41.4 for 3.235.56.11 @ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com