Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Fakturzysta 365

Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Import e-maili z starego formatu

Import e-maili z starego formatu

Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?

E-maile przechowywane są teraz bezpośrednio w bazie programu. Wcześniejsze wersje zapisywały e-maile w plikach EML. Aby mieć dostęp do starych maili, musisz wykonać jednorazowy import.

Przejdź do modułu E-mail. Jeśli są maile wymagające importu, zobaczysz przyciski Import maili ze starego formatu. Naciśnij go.

Program wyświetli pytanie podobne do tego:

Wybierz Tak, aby rozpocząć import. To trochę potrwa.

Na koniec zobaczysz potwierdzenie:

Pliki EML zawierają treść maila oraz wszystkie załączniki. Te załączniki są z reguły duplikatem pliku, który już masz na dysku. Jeśli wysyłasz mailem fakturę, plik PDF z fakturą jest konwertowany do formatu EML i umieszczany bezpośrednio w tym pliku. To zajmuje miejsce. Załączniki nie są importowane i pozostały w oryginalnych plikach EML.

Pliki EML pozostały na dysku ze zmienionym rozszerzeniem (BAK). Możesz usunąć te pliku, korzystając z opcji porządkowania.

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?