Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

FAKTURZYSTA Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC Strona główna    

×Zamówienie
« poprzedni piątek, 29 listopada 2019 następny »

Poprawki techniczne

Zakupy: Poprawione wystawianie noty korygującej.

Wiele poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Poprawione wysyłanie mailem wystawianych dokumentów.

« poprzedni wtorek, 19 listopada 2019 następny »

Poprawki techniczne

Umowy: Poprawione przeliczanie zaliczki do umowy w przypadku, gdy zaliczka na podatek była mniejsza od składki zdrowotnej.

Zakupy: Dodano kolumnę informującą o mechanizmie podzielonej płatności dla danej faktury.

« poprzedni poniedziałek, 18 listopada 2019 następny »

Rozbudowano moduł Przelewy

Przelewy: Umożliwiono przygotowywania paczki Elixir-O w formacie Split (komunikat 53).

« poprzedni niedziela, 17 listopada 2019 następny »

Mamy własną przeglądarkę PDF!

W menu Opcje jawnie udostępniono dostępny w programie moduł przeglądania dokumentów PDF. Teraz można wyświetlić dowolny dokument PDF bez konieczności użycia zewnętrznego programu. Udostępniono także funkcję eksportu czystego tekstu z pliku PDF. Funkcja działa dobrze pod warunkiem, że PDF został wygenerowany w formie tekstowej.

« poprzedni piątek, 15 listopada 2019 następny »

Poprawki i ulepszenia

Wprowadzono dodatkową opcję: Odśwież dane na ekranie przy przechodzeniu na inną zakładkę. Domyślnie jest włączona. Wyłączenie tej opcji może być przydatne, jeśli występuje efekt zawieszenia wynikający z przeliczania/wyświetlania/sortowania wierszy tabeli.

Dodano dodatkowe informacje w prawym panelu każdej faktury.

Warsztat: Uproszczono interfejs okienka zlecenia. Podstawowym kryterium było uporządkowanie informacji. Rzadziej używane pola zostały pogrupowane w tabelę podobną, jak w oknie NOWA FAKTURA. Tabela kosztów w zleceniu warsztatowym będzie wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy w zleceniu wprowadzono te koszty wcześniej.

Poprawione wystawiane wystawianie paragonów. Ulepszono procedurę ubruttawiania ceny netto. Jeśli prowadzona jest sprzedaż "od brutto", np. na paragony, powinny być wprowadzane też ceny sprzedaży detaliczne brutto. Ubruttawianie ceny przez program jest działaniem ratunkowym i nie gwarantuje okrągłej wartości otrzymanej ceny.

« poprzedni środa, 13 listopada 2019 następny »

Poprawki w programie Warsztat

Warsztat: Więcej możliwości w oknie edycji zlecenia warsztatowego. Dostępna jest opcja WIĘCEJ, przekierowująca od razu do rozszerzonej edycji pozycji towarowej.

« poprzedni sobota, 9 listopada 2019 następny »

Kolejne poprawki i ulepszenia

Teraz wstawiając towar z bazy danych do faktury lub zlecenia, można od razu podać stawkę rabatu dla danej pozycji. System uwzględnia tutaj domyślną stawkę rabatu dla danego towaru, która z kolei domyślnie jest zerowa.

Standardowe okienko akceptacji dokumentu zostało teraz wyposażone w automatyczny podgląd wystawionego dokumentu. Można w tym miejscu dwukrotnie kliknąć, aby jeszcze dokonać ostatnich poprawek przed wydrukiem lub wysłaniem. Można też w tym miejscu zmienić ustawienia programu, w szczególności czcionkę.

« poprzedni wtorek, 5 listopada 2019 następny »

Indywidualny numer rachunku bankowego

Uruchomiono generator indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2020 roku. Numer jest niezależny od urzędu skarbowego i rodzaju podatku. Numer ten przykładowo ma postać PLXX 1010 0071 2222 NNNN NNNN NN00, gdzie NNNNNNNNNN - numer NIP. Indywidualny numer rachunku można sprawdzić w oknie danych użytkownika. Zaktualizowano też okno tworzenia przelewu podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne do 31 grudnia 2019, potem zostaną usunięte z programu.

« poprzedni poniedziałek, 4 listopada 2019 następny »

Nowości w edycji towaru

Poprawki i dodatkowe opcje w oknie edycji danych towaru. Większość rzadko używanych pól została zgrupowana w tabeli, pozostawiając w odrębnych polach najważniejsze informacje.

Teraz dla każdego towaru można podać rabat regulaminowy - czyli taki, który będzie zawsze domyślnie włączony. Jest to odwrócenie zwykłej sytuacji, gdy rabat nadawany jest tylko wybranym kontrahentom. W przypadkach niektórych branż rabat jest nadawany rutynowo, zaś cena detaliczna jest tylko ceną sugerowaną. Domyślna stawka rabatu działa dla wszystkich poziomów cen i jest po prostu przenoszona na fakturę.

Dodatkowe możliwości edycji faktury. Teraz dla każdej pozycji faktury dostępny jest przycisk Więcej, pozwalający na pełną edycję zagnieżdżonego obiektu.

« poprzedni niedziela, 3 listopada 2019 następny »

Kolejne zaległe kwestie rozwiązane

Dodano przycisk odświeżania zawartości tabel na ekranie. Dodatkowo wprowadzono automatyczne odświeżanie po zmianie bieżącego modułu.

Podczas wystawiania zbiorczej faktury do serii WZ, przenoszona jest też lista numerów zamówienia oraz numerów obcego dokumentu.

Poprawiono proces realizacji zamówień. Poprawiono proces przekształcania oferty w zamówienie, teraz termin płatności i termin realizacji jest odpowiednio korygowany stosownie do daty akceptacji. Poprawiono wyświetlanie ofert na liście. Wiele drobnych poprawek w modułach Oferty i Zamówienia.

Nowa wygodna opcja prezentacji szczegółów faktury lub innego dokumentu (np. WZ) w dolnej części okna programu, pod tabelą dokumentów. W ten sposób można podejrzeć szczegóły każdego dokumentu bez potrzeby jego podglądu albo otwierania do edycji. Oczywiście opcję tę można wyłączyć. Można też wyłączyć prawy panel szczegółów tekstowych, który w tej sytuacji staje się mniej przydatny.

« poprzedni sobota, 2 listopada 2019 następny »

Uporządkowano kilka zaległych kwestii w programach

Udostępniono możliwość ustawiania innego płatnika ręcznie w momencie wystawiania faktury. Wcześniej konieczne było dodawanie tego płatnika dopiero w edycji faktury, co było dość niewygodne.

Wprowadzono dawno obiecane powiązanie z danymi innego płatnika. Teraz można na stałe przyporządkować dla każdego kontrahenta dane innego kontrahenta jako płatnika. Nowo wystawiane faktury (i dokumenty pochodne) dla tego kontrahenta będą automatycznie zawierały dane innego płatnika.

Zrezygnowaliśmy z udostępniania czcionki Roboto z uwagi na jej złe wyświetlanie w niektórych konfiguracjach. Zamiast tego udostępniamy czcionkę IBM Plex Sans, która ma cyfry szczególnie czytelne, a jednocześnie jest przejrzysta i elegancka.

Połączono obie opcje sprawdzania NIP w urzędowych bazach danych. Teraz każde pole na numer NIP ma przycisk ••• (wielokropka). Naciśnięcie tego przycisku powoduje sprawdzenie statusu numeru NIP i wyświetlenie odpowiedniej informacji.

W polu na kod pocztowy pojawia się przycisk wyszukiwania. Po jego naciśnięciu otrzymujemy dostęp do wyszukiwarki kodu pocztowego dla podanego adresu.

Podczas wystawiania faktury zamykającej zlecenie w programach WARSZTAT i SERWIS dostępna jest teraz opcja mechanizmu podzielonej płatności, co przyspiesza pracę.

Rozszerzono Rejest sprzedaży o informację o użyciu w fakturze Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Dodano opcję pytania o ilość towaru, wstawianego do faktury z magazynu - o ile wstawiania jest tylko 1 pozycja (podwójne kliknięcie). Identyczna opcja w programie WARSZTAT i SERWIS podczas wprowadzania do zlecenia pozycji towarowej z magazynu.

Dodano automatyczne sortowanie kontrahentów, wybieranych podczas wystawiania faktury. Teraz są w tej samej kolejności, co w module Kontrahenci.


2020 · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń · 2019 · grudzień · listopad · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń ·
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-10-24 13:17 #27.8 for 34.236.245.255 @ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com