Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Baza Wiedzy

Podstawy GTU


Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU?

Priorytet rejestru kasy fiskalnej Jeśli faktury są fiskalizowane - z przymusu albo dobrowolnie - muszą być zapisane w rejestrze kasy fiskalnej za pomocą wpisów dziennych albo miesięcznych. Zbiorczy rejestr fiskalny podlega księgowaniu z kodem RO i to on wpływa na rozliczenie VAT. Faktury zafiskalizowane trafiają jednocześnie do rejestru VAT z kodem FP i nie wpływają na sumę VAT. W rejestrze RO nie wskazuje się danych nabywcy, są one podane w rejestrze faktur FP.

Faktura dla osoby fizycznej Faktura jest ujmowana w rejestrze fiskalnym, jeśli została zafiskalizowana, niezależnie czy jest dla osoby fizycznej, czy podmiotu gospodarczego. Jednocześnie faktura ta, jak każda inna, ujmowana jest w rejestrze faktur, nawet jeśli kontrahent nie podał NIP. Jeśli faktura była zafiskalizowana, oznaczana jest kodem FP.

Faktura dla krewnych Faktury wystawiane podmiotom powiązanym, w tym krewnym do drugiego stopnia włącznie (np. rodzeństwo, rodzice, dzieci), muszą być oznaczone kodem FP. Należy odpowiednio oznaczyć kontrahentów będących bliską rodziną, wtedy faktury dla tych kontrahentów będą automatycznie oznaczone jako FP.

Paragon z NIP Paragon fiskalny z NIP do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną. Do końca 2020 roku nie ujmuje się tych faktur w JPK_V7, natomiast będą ujmowane w roku przyszłym, z koniecznością opisania ich odpowiednimi kodami GTU. Rekomendujemy wystawianie normalnej faktury w każdym wypadku.

Faktura zaliczkowa Faktura zaliczkowa jest ujmowana w rejestrze fiskalnym, jeśli została zafiskalizowana, niezależnie czy jest dla osoby fizycznej, czy podmiotu gospodarczego. Jednocześnie faktura ta, jak każda inna, ujmowana jest w rejestrze faktur, nawet jeśli kontrahent nie podał NIP. W przypadku zaliczki dla osoby nie będącej płatnikiem VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej.

Przedmiot, podmiot i procedura sprzedaży GTU dla faktury jest sumą GTU wynikających z rodzaju faktury (np. faktura fiskalizowana lub wewnętrzna), GTU wynikającego z podmiotu sprzedaży (np. podmiot powiązany) oraz z GTU poszczególnych pozycji (np. oleje, budynki, usługi reklamowe).

Faktura wielopozycyjna Jeśli faktura jest wielopozycyjna, GTU dla faktury jest sumą GTU z poszczególnych pozycji. Jeśli usługę motoryzacyjną zafakturujemy odrębnie, wyszczególniając sprzedaż oleju smarowego, filtra oleju oraz części elektronicznej, mamy już do czynienia z trzema różnymi kodami GTU - ponieważ z faktury wynika, że nie była to usługa kompleksowa.

Usługa kompleksowa Jeśli tę samą usługę zafakturujemy jako jedną pozycję kompleksowa (np. przegląd okresowy pojazdu), możemy zwolnić się z obowiązku wykazania GTU.

Możesz ustalić typowe kody GTU na przyszłość. » zobacz jak

2020-10-06

gtu jpk_v7

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się